Welkom op het Webportaal Sectorplan VVT-GHZ-GGZ

NB: U kunt geen trajecten en arrangementen meer aanvragen!

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Verpleging-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben de handen ineengeslagen om via een landelijk sectorplan met ontslag bedreigde of boventallige medewerkers op praktische wijze te ondersteunen in het zoeken naar ander werk. Door deel te nemen aan het landelijk sectorplan, hebben werkgevers van zorginstellingen uit één van de drie branches mobiliteitstrajecten aan geboden aan medewerkers. Zo’n 180 zorginstellingen doen  mee aan het sectorplan zorg.

Subsidie sectorplan ontvangen? Maak voor 15 juli uw dossiers compleet!
Werkgevers die de subsidie voor de aangevraagde van werk-naar-werk-trajecten en arrangementen  in het kader van het Sectorplan nog willen ontvangen, moeten ervoor zorgen dat alle benodigde documenten op tijd geüpload worden in het webportaal. Alleen wanneer de dossiers van de kandidaten helemaal compleet zijn, wordt de subsidie uitgekeerd.

Deadlines

 • Op 30 juni 2016 loopt het Sectorplan af en daarna kunnen er geen nieuwe deelnemers meer aangemeld worden.
 • Dossiers voor trajecten en arrangementen die in juni 2016 eindigen moeten uiterlijk 15 juli 2016 volledig zijn.

Controleer de dossiers

Nog veel dossiers in het portaal moet nog compleet worden gemaakt. Heeft u alle benodigde documenten al geüpload? Log in op uw account in het webportaal en controleer:

 • Of alle dossiers van de reeds afgeronde trajecten in het webportaal volledig ingevuld zijn en of de benodigde documenten toegevoegd zijn. In het portaal is zichtbaar welke documenten voor welke deelnemers nog missen.
 • Of u alle deelnemers die al een traject zijn gestart of hebben afgerond heeft aangemeld in het webportaal.

Aandachtspunten

De volgende documenten moeten bij ieder dossier geüpload worden door de zorginstelling:

 • BTW verklaring
 • Kopie loonstrook van de deelnemer
 • Deelnemersverklaring
 • Leveranciersovereenkomst
 • Addenda

Voor een vlotte verwerking van de gegevens is het van belang dat de documenten aan een aantal eisen voldoen. Controleer daarom voordat de documenten geüpload worden of:

 • het document goed leesbaar is;
 • de juiste data op het document staan;
 • data en kenmerken op de verschillende documenten overeen komen;
 • het document de juiste namen bevat.